MYDOM

Prejsť na obsah
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,
ďalší rok nám ubehol, tak je tu čas, aby sme sa znovu stretli. Aj v tomto roku sme sa usilovali o náš spoločný dom v rozsahu našich ekonomických i osobných možností starať a zveľaďovať ho. Tento rok išlo hlavne o jeho údržbu a prevádzku, pretože na minulom Zhromaždení 29.11.2017 sme sa rozhodli v roku 2018 nevykonať žiadnu stavebno-investičnú akciu, a radšej akumulovať prostriedky Fondu prevádzky, údržby a opráv pre ďalšie roky.

Bolo to dobré rozhodnutie, lebo sme stále v pomerne dobrej finančnej kondícii, takže si tento rok môžeme dovoliť ukončiť izolačné práce na severnej strane nášho objektu. Okrem sa uskutočnili viaceré audity a kontroly, ktorých termíny pripadli na rok 2018. Zistili sa rôzne nedostatky, ktoré bolo potrebné odstrániť. Najzávažnejším a najdrahším problémom, na ktorý nás upozornil náš auditor kotolne, pán Šušla, boli čerpadlá kotlov a ďalších zariadení. Jedno vypovedalo službu, našťastie to najlacnejšie. Pri výmene nás odborník upozornil, že životnosť týchto čerpadiel sa nám pomaly končí a bude dobre obstarať nové a staré, kým sú funkčné, si ponechať ako rezervy. Celý proces obstarania totiž trvá aj niekoľko týždňov a ak by nám niektoré z čerpadiel vypadlo v priebehu vykurovacej sezóny, mohli by sme zostať bez kúrenia.
Rada preto v rámci svojich limitov pre rozhodovanie o prostriedkoch z FOÚ schválila nákup aj výmenu všetkých zostávajúcich starých čerpadiel. Pán Rymarenko zabezpečil obstaranie nových čerpadiel a pán Šušla ich v letných mesiacoch nainštaloval.

Teším sa na našu spoluprácu v budúcom roku!

Ivan Šimko
predseda spoločenstva

P.S. Aj naďalej je k dispozícii naša stránka, kde nájdete všetky dôležité informácie.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Návrat na obsah