BDBA III - BDBA III

Prejsť na obsah
Bytové družstvo Bratislava III

je bývalým Stavebným bytovým družstvom, ktoré v zmysle prijatých zákonov, prešlo transformáciou.
Hlavnou náplňou činnosti je správa bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie komplexného servisu.
Túto činnosť vykonávame pre vlastníkov bytov na základe zmlúv o výkone správy, ktorých je
v súčasnosti 3252, tiež pre spoločenstvá vlastníkov bytov prostredníctvom mandátnych zmlúv ktorých je v súčasnosti 6.
Predseda Bytového družstva Bratislava III, Štefan Vaško, získal 11. 11. 2011 Osvedčenie o absolvovaní kurzu Manažér správy budov. (náhľad osvedčenia)
Od 11. 10. 2017 je Bytové družstvo Bratislava III zapísané v Zozname správcov bytových domov. (náhľad osvedčenia)
K štandardným službám, ktoré pri správe domov a nebytových priestorov zabezpečujeme, je dodávka a odkanalizovanie vôd, odvoz a likvidácia odpadu, dodávka elektriny, havarijná pohotovosť - voda, plyn, elektro, poistenie domu, upratovanie a zimná údržba.
Okrem týchto činností, v prípade rozhodnutia vlastníkov zabezpečujeme aj vypracovanie projektov na obnovu, zateplenie či rekonštrukciu domov v zmysle požiadaviek vlastníkov, zameraných najmä na dosiahnutie energetických úspor. Súčasťou takýchto projektov často býva aj finančné zabezpečenie takýchto investičných akcií rôznou formou – komerčným úverom v banke, štátnou podporou u ŠFRB vo forme úveru alebo dotácie alebo úverom s využitím programov Európskej Únie – Slovseff u niektorej z bánk na Slovensku.
K ďalším službám patrí najmä právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv v prípade realizácie vstavby alebo nadstavby na domoch v našej správe ako aj vypracovanie zmlúv na prenájom spoločných častí a zariadení domu.

Pre každý dom v správe vedieme samostatný účet v banke ako aj osobitné účtovníctvo, ktorým tak zabezpečujeme transparentnosť finančných tokov a možnosť kontroly finančných prostriedkov každej nehnuteľnosti vlastníkmi.
Všetci naši zamestnanci a dodávatelia sú pripravení realizovať Vaše požiadavky a poradiť Vám v postupe pri riešení Vášho problému.

Pri riešení svojich požiadaviek, problémov a pripomienok sa s nami môžete spojiť telefonicky, e-mailom a samozrejme vás radi privítame aj osobne.

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah